Pin
Send
Share
Send
Send


Պտտվում պլանշետներ:

Տեխնիկա.

  1. Նստիր Դանդասանայում, ուղիղ ետ, ոտքերը հեռացան առաջ:
  2. Տեղադրել ձեր ափերը, ձեր ազդրերի կողքին:
  3. Անջատեք ուսերը եւ քաշեք ուսի շեղբերները միասին եւ ներքեւ: Սեղմեք մատների մեջ ծածկոց:
  4. Առանց ձեր ափերը տեղափոխեք, փորձեք քաշեք նրանց մարմինից հեռու հավասար ուժով:
  5. Բարձրացրեք ձեր կծիկները, ձեր կրունկները ձեր ծնկների տակ, կամ ձեր ոտքերը ձգեք ձեր առջեւ, որպեսզի լիարժեք կերպով մտնեք:
  6. Արդյոք 3-5 շնչառություն: Կատարեք մինչեւ 3 կրկնություններ:

Pin
Send
Share
Send
Send