Pin
Send
Share
Send
Send


Սփինսը դրեց:

Կատարողական տեխնիկա

  1. Սուտ ձեր ստամոքսի վրա:
  2. Խփել պոչը ոսկորը եւ հոդի ոսկրը հատակին:
  3. Ուղտացրեք ձեր ոտքերը եւ ակտիվորեն քաշեք ոտքերը:
  4. Բեկոնները պետք է լինեն լավ վիճակում, բայց ոչ սեղմված:
  5. Տեղադրեք ձեր անկյունները ուսերի մեջ, որպեսզի նախնիները զուգահեռ լինեն միմյանց հետ:
  6. Շնչելով, մարմինը բարձրացրեք մի փոքր շեղում:
  7. Մնալով ասana, կես րոպե:

Pin
Send
Share
Send
Send