Pin
Send
Share
Send
Send


Կոբրանը դրեց:

Տեխնիկա.

  1. Կորցրեք ձեր ստամոքսի վրա, ոտքերը վեր կենալով, ոտքերը, նշելով ձեր ետեւի պատը:
  2. Տեղադրել ձեր ափերը ձեր ուսերին եւ տարածել ձեր մատները: Քաշեք ձեր անկյունները կրծքավանդակին:
  3. Սեղմեք կոճակին արտաքին մարմնի մակերեսը, ծածկեք կեռասները եւ սեղմեք սաղավարտի գամասեղ ոսկորը:
  4. Ներխուժելով, ձեռքերը գցեք գետնից եւ բարձրացրեք կրծքավանդակը վերարկուից, աստիճանաբար ուղղեք ձեր ձեռքերը:
  5. Ուղղեք ձեր անկյունները թեքում են ձեր ողնաշարի ուղղությամբ եւ առաջ քաշեք կրծքավանդակը:
  6. Այս դիրքում 3-5 շնչառություն ստացեք:

Pin
Send
Share
Send
Send